Podmínky užití

Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů.

Veškeré informace, scénáře, postupy a další materiály umístěné na webových stránkách www.everwhere.cz jsou majetkem majitele webových stránek, autorským dílem a know - how, které tvoří obchodní tajemství společnosti ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku a  podléhají právní ochraně dle občanskoprávních a trestněprávních předpisů.

Jakékoliv neoprávněné užití či nakládání s informacemi je jednáním v rozporu s pravidly obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů a zakládá nárok společnosti EverWhere s.r.o. na přiměřené zadostiučinění a náhradu škody.

Everwhere ® je ochranná známka zaregistrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví. Právní úprava ochranné známky je obsažena v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Společnost EverWhere s.r.o. |  everwhere ® |  Registrovaná obchodní značka.