Oreografie pro neslyšící

Oreo

Content is the king. Užitečný, přínosný, opravdový.

Zastáváme názor, že pokud je potřeba aktivovat značku (byť jen na sociálních sítích), je lepší to tvořit opravdově. Case by case, ale v zásadě pokud můžeme vytvořit něco skutečného a obejít se bez čistého inhouse schématu „nápad, grafika, copy, post“, vítáme to, ba to i často doporučujeme. Tak vzniká další interakce, zážitek se značkou. Ten mimochodem vzniká i u těch, kteří pro značku něco tvoří.

Měli jsme ohromnou radost, když se v briefu na aktivaci Orea objevilo přání klienta udělat něco dobrého. Marketing se světově víc posouvá do „matteringu“. V marketingu se tvoří, komunikují se témata, objevují se insighty, alokují se budgety, stále víc tak dostáváme příležitost řešit problémy, které fakticky lidem rozšiřují obzory a pomáhají.

Oreografie vznikla jako spojení nespojitelného, hudby a neslyšících. Oreo je hravé, to nám dalo hřiště, a globální case studies Orea nám vymezili hranice. Hledat příležitosti v lokálním prostředí bylo už jako rozplétání perfektně logického případu.

Průzkumem stavu se nám podařilo zjistit, že po podpoře neslyšících v českém prostředí není ani vidu, ani slechu. Neslyšící a hudba jsou navíc naprosto překvapivě spojeni, rytmus lze vizualizovat, lze ho cítit, aniž by bylo potřeba ho slyšet, tlukot srdce i ozvěna basů v hrudi. Mezi tím stojí pohyb, tanec, sekvence, kterou se lze naučit, a tou je v podstatě i znaková řeč.

A jsme tam.

Hravou formou, která je Oreu vlastní, jsme široké veřejnosti představily populární komunikační fráze ve znakovém jazyce. V rámci kampaně tak vznikla krátká videa, kde hlavní roli hrají neslyšící. Baví se, tancují a ukazují znakový jazyk. Na kampani spolupracoval populární choreograf Sanchez, neslyšící tanečnice Michaela Kosiecová, která vystudovala taneční dramatický obor na brněnské JAMU a jako jedna z málo neslyšících se u nás dokázala prosadit jako úspěšná vzdušná akrobatka. Dalším osloveným byl i Jan Emmer, který zvítězil ve světové soutěži o nejkrásnějšího neslyšícího muže světa.

V digitálu dosáhla videa průměrně necelých 3 milionů impresí a 1,2 milionu dosahu.

Online bez offline nefunguje.

Tedy funguje, ale nevyužívá plný potenciál. Proto jsme rolovali dál. Kampaň se ladně prolnula k launchi Strawberry cheescake verze, kterou jsme samplovali společně s kartičkami znakového jazyka na vybraných akcích v ČR za pomoci samotných neslyšících z Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Navštívili jsme také populární taneční event Street Dance Kemp Brno, kde Michaela Kosiecová a Sanchez vedli workshop tance bez hudby.

V PR jsme pracovali nejen s komunikací akcí, ale také s netradičními recepty, jak si s Oreem pohrát ještě víc a vytvořit hravé a přitom chutné dezerty, dosáhli jsme na téměř 20 výstupů s mediální hodnotou 450 tisíc korun.

Pošli to dál

Facebook LinkedIn