Oreografie pro neslyšící

Oreo

Big idea a eventy

Content is the king. Užitečný, přínosný, opravdový.

Zastáváme názor, že pokud je potřeba aktivovat značku (byť jen na sociálních sítích), je lepší to tvořit opravdově. Case by case, ale v zásadě pokud můžeme vytvořit něco skutečného a obejít se bez čistého inhouse schématu „nápad, grafika, copy, post“, vítáme to, ba to i často doporučujeme. Tak vzniká další interakce, zážitek se značkou. Ten mimochodem vzniká i u těch, kteří pro značku něco tvoří.

Měli jsme ohromnou radost, když se v briefu na aktivaci Orea objevilo přání klienta udělat něco dobrého. Marketing se světově víc posouvá do „matteringu“. V marketingu se tvoří, komunikují se témata, objevují se insighty, alokují se budgety, stále víc tak dostáváme příležitost řešit problémy, které fakticky lidem rozšiřují obzory a pomáhají.

Oreografie vznikla jako spojení nespojitelného, hudby a neslyšících. Oreo je hravé, to nám dalo hřiště, a globální case studies Orea nám vymezili hranice. Hledat příležitosti v lokálním prostředí bylo už jako rozplétání perfektně logického případu.

Průzkumem stavu se nám podařilo zjistit, že po podpoře neslyšících v českém prostředí není ani vidu, ani slechu. Neslyšící a hudba jsou navíc naprosto překvapivě spojeni, rytmus lze vizualizovat, lze ho cítit, aniž by bylo potřeba ho slyšet, tlukot srdce i ozvěna basů v hrudi. Mezi tím stojí pohyb, tanec, sekvence, kterou se lze naučit, a tou je v podstatě i znaková řeč.

A jsme tam.

Hravou formou, která je Oreu vlastní, jsme široké veřejnosti představily populární komunikační fráze ve znakovém jazyce. V rámci kampaně tak vznikla krátká videa, kde hlavní roli hrají neslyšící. Baví se, tancují a ukazují znakový jazyk. Na kampani spolupracoval populární choreograf Sanchez, neslyšící tanečnice Michaela Kosiecová, která vystudovala taneční dramatický obor na brněnské JAMU a jako jedna z málo neslyšících se u nás dokázala prosadit jako úspěšná vzdušná akrobatka. Dalším osloveným byl i Jan Emmer, který zvítězil ve světové soutěži o nejkrásnějšího neslyšícího muže světa.

V digitálu dosáhla videa průměrně necelých 3 milionů impresí a 1,2 milionu dosahu.

Online bez offline nefunguje.

Tedy funguje, ale nevyužívá plný potenciál. Proto jsme rolovali dál. Kampaň se ladně prolnula k launchi Strawberry cheescake verze, kterou jsme samplovali společně s kartičkami znakového jazyka na vybraných akcích v ČR za pomoci samotných neslyšících z Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina. Navštívili jsme také populární taneční event Street Dance Kemp Brno, kde Michaela Kosiecová a Sanchez vedli workshop tance bez hudby.

V PR jsme pracovali nejen s komunikací akcí, ale také s netradičními recepty, jak si s Oreem pohrát ještě víc a vytvořit hravé a přitom chutné dezerty, dosáhli jsme na téměř 20 výstupů s mediální hodnotou 450 tisíc korun.

Pošlete to dál

Facebook LinkedIn Získat odkaz